Назад

Защо нямам телевизия?

Защо нямам телевизия?

Ако ТВ сигналът ичезне напълно, вероятните причини са следните:

  • ТВ приемникът (STB) е изключен от електрическата мрежа. Провери захранващия кабел при приемника и при контакта
  • ТВ приемникът (STB) е изключен от дистанционното управление. Възможно е да са за смяна батериите на дистанционното или самото то. Може да подмениш дистанционното в наш магазин срещу такса от 5 лв.
  • Грешка(няма сигнал) – Източникът при телевизора е сменен. На дистанционното управление на телевизора търси бутона INPUT, SOURCE, HDMI и превключи на правилния източник. Обикновено мястото, в което влиза кабелът в телевизора, е обозначено като HDMI 1, HDMI 2 и т.н., което би ти подсказало кой е правилният източник
  • Увери се, че следните кабели влизат в ТВ приемника (STB) – захранващ кабел, HDMI кабел (към телевизора), мрежов кабел към оптичния рутер (ONT). При необходимост може да ги изкараш и после вкараш обратно
  • Ако се появява надпис “Няма връзка до сървъра”, е вероятно мрежовият кабел между ТВ приемника и оптичния рутер (ONT) да е прекъснат
  • Понякога ТВ устройствата или техните захранвания дават дефект поради една или друга причина. В такива случаи донеси приемника и захранването му в наш магазин, ще го тестваме на място и при необходимост ще ти го подменим безплатно
  • ТВ Апликацията само върти и не зарежда: Тя се активира с код предоставен в наш офис срещу върнат приемник или заявен допълнителен приемник, както в наш офис така и на телефон 0882 991 611. Моля проверете връзката с интернета, проверете имате ли интернет на другите устройства.

За допълнително съдействие позвъни на телефон 088 525 0000 вътрешен 9.


Сподели