Назад

Фондация NetSurf


Фондация NetSurf

Фондация “NetSurf Монтана” е основана през 2006 година в гр. Монтана. Основната ѝ цел е да допринася за развитието на гражданското общество в страната, като подпомага и обслужва гражданските организации и осигурява ресурси за развитието на техния капацитет; да насърчава разбирателството и интегрирането в обществото; да поддържа и популяризира традиционните изкуства и занаяти; да организира, финансира и осъществява други различни дейности.

Предмет на дейността на фондацията е образованието, изкуството, културата, здравеопазването, спорта, социалното подпомагане, екологията, човешките права и други.

Финансирането на проектите ѝ се осъществява чрез дарителство от частни лица и от бизнеса.

В резултат на своята активна дейност, фондацията изгради широка мрежа от съмишленици, доброволци и експерти, които се включват в събитията ѝ с желание, интерес и професионализъм.

Фондацията се ръководи от Управителен съвет в състав:

  • Стефан Георгиев Цветков – Председател на УС
  • Мая Силвиева Маркова – член на УС
  • Мартин Любомиров Василев – член на УС

За връзка с Фондация “NetSurf Монтана”: foundation@netsurf.bg


Сподели